Rare Vintage Teak Bar Stool by KS Denmark (15.75"W x 18"D x 36.5"H) seat 29.5"H

$0.00

Rare Vintage Teak Bar Stool by KS Denmark (15.75"W x 18"D x 36.5"H) seat 29.5"H

SEND A MESSAGE